dětský pěvecký sbor

Slunečnice

16.–18. 3. 2018 – soustředění ve Fryštáku (bližší info zde)

12. 4. 2018 – benefiční absolventský koncert (informace budou upřesněny)

1. 5. 2018 – zahájení výstavy ve Věžkách

8.–10. 6. 2018 – nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů Světlo za Lidice

 

Zkoušky Kvítka

Pá 13.15-14.00
Učebna č.: 2

Zkoušky Slunečnice

Út 14.55-15.40
Pá 14.15-15.45
Učebna č.: 2