dětský pěvecký sbor

Nezařazené

Věžky 30. 4. 2017

V neděli 30. 4. 2017 zpíváme v kostele ve Věžkách jako hudební doprovod při mši svaté. Mše začíná v 15.00 hod. Z Kroměříže budeme vyjíždět ve 13.45 hod. od Justiční školy (sraz bude již ve 13.35 hod.), v kostele budeme mít akustickou zkoušku do 14.45 hod. Návrat – asi 16.30 hod. opět k Justiční škole.

Oblečení – vršek bílý, spodek černý.

Případnou neúčast mi prosím dejte vědět na tel.: 737 356 487.

Děkuji. Lenka Doubravová

Soustředění Fryšták 2017

Soustředění Fryšták 2017

Ve dnech 20. – 22. 1. 2017 pojede Slunečnice na víkendové soustředění do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku (viz frystak.sdb.cz). Odjíždět budeme v pátek 20. 1. v 15:30 hod. od Justiční školy, vracet se budeme v neděli 22. 1. zhruba ve 14:30 hod. opět k Justiční škole.  Spát budeme na postelích, ale POZOR (!) ve vlastních spacácích. Strava je zajištěna od páteční večeře do nedělního oběda, včetně pitného režimu.

S sebou vezmeme:

Spací pytel, pyžamo, přezůvky, věci osobní hygieny, ručník, oblečení i boty na vycházku, knihu či hry pro chvíle osobního volna, kartu pojištěnce (stačí kopie), léky (pokud užíváte).

Cena na 1 účastníka činí cca 700,- Kč + dopravné. Děti budou z této částky platit 300,- Kč, zbytek hradí Sdružení při ZUŠ. Peníze i s přihláškou mi noste do úterka 17. 1. 2017!!!

 

—- zde odstřihněte —-

 

Přihláška na soustředění Fryšták 2017

Souhlasím, aby se můj syn/dcera:……………………………………………………………….………….

 

Datum narození:…………………………………………………………………

 

účastnil/a pěveckého soustředění ve Fryštáku ve dnech 20. – 22. 1. 2017.

 

Jméno rodiče:………………………………………………………………

 

Telefonní kontakt na rodiče:…………………………………………………………………………………

 

Zdravotní obtíže, užívání léků:……………………………………………………………………………….

 

 

Podpis rodičů, ev. zákonných zástupců:………………………………………………………………….

_______________________________________________________________________________________________

Zkoušky Kvítka

Pá 13.15-14.00
Učebna č.: 219

Zkoušky Slunečnice

Út 14.55-15.40
Pá 14.15-15.45
Učebna č.: 219