dětský pěvecký sbor

Soustředění ve Fryštáku 2018

Soustředění Fryšták 2018

Ve dnech 16. – 18. 3. 2018 pojede Slunečnice na víkendové soustředění do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku (viz frystak.sdb.cz). Odjíždět budeme v pátek 16. 3. ve 14:00 hod. od Justiční školy, vracet se budeme v neděli 18. 3. zhruba ve 14:30 hod. opět k Justiční škole.  Spát budeme na postelích, ale POZOR (!) ve vlastních spacácích. Strava je zajištěna od páteční večeře do nedělního oběda, včetně pitného režimu.

S sebou vezmeme:

Spací pytel, pyžamo, přezůvky, věci osobní hygieny, ručník, oblečení i boty na vycházku, knihu či hry pro chvíle osobního volna, kartu pojištěnce (stačí kopie), léky (pokud užíváte).

Cena na 1 účastníka činí cca 700,- Kč + dopravné. Děti budou z této částky platit 300,- Kč, zbytek hradí Sdružení při ZUŠ. Peníze i s přihláškou mi noste do pátku 9. 3. 2018!!!

————— zde odstřihněte —————

 Přihláška na soustředění Fryšták 2018

Souhlasím, aby se můj syn/dcera:……………………………………………………………….………….

Datum narození:…………………………………………………………………

účastnil/a pěveckého soustředění ve Fryštáku ve dnech 16. – 18. 3. 2018.

Jméno rodiče:………………………………………………………………

Telefonní kontakt na rodiče:…………………………………………………………………………………

Zdravotní obtíže, užívání léků:……………………………………………………………………………….

Podpis rodičů, ev. zákonných zástupců:………………………………………………………………….

Zkoušky Kvítka

Pá 13.15-14.00
Učebna č.: 219

Zkoušky Slunečnice

Út 14.55-15.40
Pá 14.15-15.45
Učebna č.: 219